OrganizatorAsociația Creativities
FinanțatorConsiliul Județean Suceava

Atelier pentru tineri: o minte sănătoasă într-un corp sănătos

Atelierul a fost structurat pe 2 teme majore: sănătatea alimentaţiei și sănătatea emoţională, urmărind formarea unor atitudini pozitive şi responsabile ale tinerilor faţă de sănătatea proprie şi a celor din jur, prin adoptarea unui stil de viaţă sănătos, care să contribuie la dezvoltarea armonioasă sub aspect psihico-fizic al acestora, prin cunoaşterea conţinutului de educaţie pentru sănătate. Atelierul a fost susținut de specialiști în domeniul nutriției și psihologiei și s-a adresat tinerilor din județul Suceava ca acțiune de sensibilizare și conștientizare a problematicii stilului de viață.