OrganizatorAsociația Creativities
FinanțatorConsiliul Județean Suceava
  • Scopul proiectului
  • Nevoia proiectului
  • Temele proiectului
  • De ce tinerii?
  • Despre sănătate

Scopul proiectului

Promovarea stilului de viață sănătos în rândul tinerilor suceveni. Prin intermediul acestui proiect putem interveni în îmbunătăţirea sănătății şi dezvoltării tinerilor, îndeosebi prin corectarea obiceiurilor şi comportamentelor legate de sănătate. Studiile efectuate la nivel naţional arată că există diferenţe mari între ceea ce este considerat dezirabil, sănătos şi declarat ca atare şi comportamentele cotidiene ale tinerilor. Modalitatea prin care proiectul îşi urmăreşte scopul o constituie organizarea de ateliere de lucru și activităţi practice desfășurate online și/sau offline care să asigure educarea și formarea unei generaţii tinere de consumatori, capabilă să adopte un stil de viaţă sănătos.

Read More

Nevoia proiectului

Pandemia COVID-19 a determinat o serie de schimbări esențiale atât din perspectivă socială, cât și economică. Tinerii se confruntau cu probleme de bunăstare și până la declanșarea crizei pandemice, dar odată cu răspândirea pandemiei stările de anxietate, depresie și tulburare emoțională s-au acutizat. Tinerii sunt deosebit de vulnerabili la perturbările pe care le-a provocat pandemia și mulți riscă, la o etapă crucială în dezvoltarea lor, să rămână în afara educației, oportunităților sociale și economice, a unui mediu prielnic sănătății și bunăstării. Criza pandemică a declanșat o serie de modificări atât la nivel de atitudini, percepții față de sine, cât și la nivel comportamental. Restricțiile de izolare, distanțarea de mediul social au determinat o acutizare a situației în ce privește practicile dăunătoare sănătății tinerilor.

Read More

Temele proiectului

Artă sănătății 2 este un proiect structurat pe trei teme majore: sănătatea emoţională, sănătatea alimentaţiei şi sănătatea fizică, urmărind formarea unor atitudini pozitive şi responsabile ale tinerilor faţă de sănătatea proprie şi a celor din jur, prin adoptarea unui stil de viaţă sănătos, care să contribuie la dezvoltarea armonioasă sub aspect psihico-fizic al acestora, prin cunoaşterea conţinutului de educaţie pentru sănătate. Proiectul se adresează tinerilor din județul Suceava, ca acțiune de sensibilizare și conștientizare a problematicii stilului de viață.

Read More

De ce tinerii?

Tinerii sunt o categorie socială în dezvoltarea căreia echilibrul psihologic, exercițiul fizic și alimentația corectă joacă un rol hotărâtor. Inactivitatea, regimul alimentar dezechilibrat, stresul psihologic, toate acestea au un impact dramatic asupra stării de sănătate a organismului. Adoptarea unui stil de viață sănătos încă din perioada de adult tânăr, precum și menținerea ulterioară au efecte benefice asupra stării de sănătate pe termen lung. Un stil de viaţă sănătos înseamnă mai mult decât un set de reguli pe care le urmăm pentru a evita anumite boli. Trăind sănătos, ne clădim o lume în care ne atingem potenţialul maxim, atât pe partea fizică, cât şi pe cea emoţională. Starea sănătății tinerilor este un indice al dezvoltării, care reflectă bunăstarea socio-economică a populației, condițiile de trai precum și gradul de educație adecvată despre factorii de risc și comportamente sănătoase. Implementarea unui proiect ce vizează componentele stilului de viață sănătos este o necesitate mai ales în județele în curs dezvoltare unde implicarea în activități specifice de tineret este redusă, nivelul de sedentarism este unul crescut cu efecte negative asupra stării de sănătate. "Un stil de viață sănătos" este mai mult decât o sintagmă, un concept, iar în zilele noastre a devenit un obiectiv care promite sănătate, recompensă de a te bucura de frumusețe, putere de muncă și educație. Așa am decis să avem un rol activ în comunitatea în care trăim, să oferim tinerilor alternative de petrecere a timpului liber, să ne implicăm în susținerea, promovarea și adoptarea unui stil de viață sănătos.

Read More

Despre sănătate

Sănătatea depinde în mare măsură de obiceiurile zilnice pe care le avem și de modul în care trăim. Stilul de viață sănătos este cheia care ne deschide calea către sănătatea și fericirea de durată. Statutul pe care ei îl obțin în societate, cât și succesele din viața lor depind de starea sănătății. În mare măsură această depinde de atitudinea fiecăruia, de felul cum gândim și acționăm, de ceea ce facem sau nu facem. O sănătate bună contribuie la progresul economic, populațiile mai sănătoase trăiesc mai mult și sunt mai productive. Ceea ce trebuie făcut este să-i educăm, motivăm și inspirăm pe tinerii să înlocuiască acele deprinderi și obiceiuri ce distrug sănătatea cu un mod de viață care o promovează. E mai ușor și mult mai eficient să previi decât să tratezi.

Read More